امام جماعت شایسته
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام جماعت برای شایستگی این منصب شرایط بسیاری دارد ولی یک شرط اساسی در او وجود دارد و آن تاثیر گذاری بر مردم است که شرط اساسی این تاثیر گذاری علم با عمل بوده که بررسی شده است.
دانلود