حروف مدغم شاذ
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در علم صرف که بحث ادغام مطرح است از چند حالت در ادغام شدن حروفی که شبیه هم هستند مطلب بیان می شود اما در برخی مصادیق که بسیار کم هستند مطلبی بیان نمی شود در این مقاله از چگونگی این حالات و علت آن ها بحث شد