نگاهی به مبحث الحاق در صرف
80 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الحاق مطلبی است که در علم صرف بحث شده است معنای آن اضافه شدن یک یا دو حرف به کلمه ای است تا ملحق به کلمه ی دیگر شود می باشد حالات آن که به صورت قیاسی در کلمات ثلاثی رباعی و خماسی بیان گردیده و وجه آن گفته شد.