فقه و سبک زندگی
122 بازدید
موضوع: فقه و اصول

  

این بحث در دو مرحله باید بیان شود

  1. معنای زندگی از دیدگاه دین
  2. رفتار هایی که از تعریف زندگی بیرون می آید

در سنت 5 مرحله حیات برای زندگی تعریف شده است اکه گاهی مجموع این مراحل را حیات ذکر نامیده اند که در مقابل حیات غفلت است واز مرحله سوم شروع می شود.

مراحل حیات : در قرآن به 2 مرحله اولیه اشاره شده است اولین مرحله حیات نباتی و حیات اکلی ایست و مرحل دیگر مرحله حیوانی است که در قرآن به زندگی انعامی از آن تعبیر شده است که این مرحله تعریفی است که در سبک زندگی غرب بیان می شود در واقع تمام جنبه های زندگی متقم به حیاتی است که از رشد و تمتع ریشه گرفته است.

در قرآن مراحلی بالاتر از این دو مرحله بیان شده مرحله سوم حیات تعقل است که همراه با سمع و بصر است در واقع مواد این کارخانه سمع و بصر است و عقل با فرایندی با این مواد تدبر می کند در این مرحله است که زندگی انسانی از زندگی حیوانی جدا می شود در قرآن به این مسئله بسیار تاکید شده است، مرحله دیگر بعد از فرایند تعقل از مواد ایمان است نتیجه تعقل واقعی ایمان است مرحله چهارم مترتب و نتیجه تعقل است ، قوام زندگی ایمانی به حب است ان کنتم تحب الله فاتبعوه حب و عشق ، محبت به خداست که حب دنیوی آن حب به پیامبر و اهل بیت اوست حب رسول اکرم روح است این حب آنقدر پر قدرت است که انسان را محبوب نزد خدا می کند .

این مقام مقامی است که در جواب پرسش ملائکه آمده است که چه نقصی در این جهان وجود داشت که باعث شد این زندگی انسانی خلق شود جواب های مختلفی به این داده شده پاسخ فلسفی این است که خدا عین جود و سخاوت است پس باید بتواند این کار را بکند چون خدا مبرای از بخل است و تواناست انسان را باید خلق می کرد ، پاسخ عرفان عامی این است که فرشته نداند که عشق چیست قصه نخواه ... که ملک جلوه عقل محض است و همیشه باید اطاعت کند در واقع اطاعت عشقی نیست بلکه اطاعت عقلانیست باید خداوند عاشقانه اطاعت می شد فلذا انسان را آفرید. جواب عرفان خاصی و اهل بیتی این است که فرشته ها هم خدا را عاشقانه اطاعت می کنند خلاء جهان هستی این بود که خدا معشوقی را می خواست که او را دوست داشته باشد در واقع محمد و آل محمد را آفرید و تمام آفرینش به همین دلیل طفیلی وجود او هستند فلذا فرمو فاتبعونی یحببکم الله

بعد از دستیابی بشر به این مرحله رسید توانایی دستیابی به مرحله پنجم یعنی روح القدس و طهارت ذاتی برسد و قرآن با آیه تطهیر به آن اشاره دارد انسان می تواند به اینجا برسد که با رضایتش خدا راضی شود این وجود ، وجود پاک و اساسی است.

برنامه اسلام رساندن انسان از مرحله نباتی به مرحله پاکی است. حال قسم دوم بحث رفتار هایی است که باید از این تعریف از زندگی در 5 مرحله انتزاع کرد تا آن جامعه ای که پیامبر با برنامه اش سلمان منا اهل البیت می سازد محقق شود.

آیت الله محسن اراکی24 دی 93