تصویری اجمالی از کتاب مکاسب
84 بازدید
تاریخ ارائه : 12/3/2014 8:35:00 AM
موضوع: فقه و اصول

الف : کتاب مکاسب بر خلاف شرح لمعه در تمامی مسائل دارای استدلال است ب :این کتاب در قرن 13 نوشته شده و موخر از شرح لمعه است این گذشت زمان در استدلال های کتاب مکاسب تاثیر گذاشته است چرا که کتب فقهی بسیار مهمی در فاصله شرح لمعه تا مکاسب وجود داشته است ج : تراز این کتاب تراز درس خارج است و ثمره تدریس شیخ در بیع و مکاسب است و یک کتاب مقدماتی نیست و فاصله علمی بسیار زیاد با شرح لمعه دارد