ملاک های غیر محصوره بودن
123 بازدید
تاریخ ارائه : 7/8/2013 12:58:00 PM
موضوع: فقه و اصول

ملاك محصوره و غير محصوره بودن:

برخى علماء ملاكهايى براى تشخيص محصوره از غير محصوره بيان كرده ‏اند از جمله:

1- نظر عرف ملاك است. اشکال: این مسئله از مسائل مستحدثه است و ربطی به عرف ندارد و عرف اصلا نمی تواند تشخیص دهد  2- تشخيص عقلا ملاك است. 3- كثرت عدد ملاك غير محصوره بودن و كمى عدد ملاك محصوره بودن است. مثلا اگر عدد به هزار رسيد غير محصوره و كمتر از آن محصوره است.

 4- هرگاه اطراف علم اجمالى به گونه ‏اى باشد كه برخى از آنها از محل ابتلا خارج است چون تکلیف مولا بر غیر محل ابتلاء قبیح است وامر و نهی به ان نباید تعلق بگیرد پس علم اجمالی نسبت به محل غیر ابتلاء وجود ندارد وشبهه بدویه می شود، شبهه غير محصوره و اگر تمام اطراف علم اجمالى محل ابتلا باشد، شبهه محصوره است‏

فرهنگ اصطلاحات اصول، ج‏1، ص: 89

چون علم اجمالی منجز است پس باید حتما باید علم اجمالی شبهه غیر محصوره از بین ببریم

دلیل برای ترخیص غیر محصوره اما الحل فلان المحذور عنده انما هو في الترخيص القطعي في المخالفة و هو حاصل في المقام و لو لم يلزم الترخيص في المخالفة

بحوث في علم الأصول، ج‏5، ص: 229

القطعية لعدم القدرة عليها.

شیخ انصاری عقلاء علم اجمالی را کلا علم می دانند و همان شک بدوی است و سقوط مخالفت قطعیه می کند.

آقا ضیاء : شک که بین اطراف زیاد شد احتمال آنقدر کم می شود که بر بعض منجز نیست