12 نحو برای کاشفیت اجماع ذکر شده است.
76 بازدید
تاریخ ارائه : 6/26/2013 9:21:00 AM
موضوع: فقه و اصول

انواع اجماعات اجماع لطفی اجماع کشفی اجماع دخولی ا جماع تشرفی اجماع حدسی اجماع مجهول النسب اجماع تقریری اجماع خوب بودن علمای شیعه حجت علمیه قطعیه دلیل معتبر کشف می شود و یا اصل نص قاطع از اتفاق جمع فضلای اصحاب ائمه کشف از ادله قطعیه و ظنیه در تتبع سیره مستمره امامیه در اعصار مختلف روایتی در کتب معتمده شیعه باشدبه اجمال به این دوازده نحو دست پیدا کردم./توضیح اجماع لطفی:/ معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص14/آنچه که از سبب هدایت است خدا تهیء کند و گمراهی را بردارد تا آنجا که جبر نشودقاعده لطفو يطلق على اتفاق جميع العلماء غير الامام ع و يسمى بالاجماع اللطفي بتقريب: أن المجمعين لو أخطئوا في الحكم جميعا لوجب على الامام عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطئهم بنحو من الانحاء، فحيث لم يردعهم فالحق معهم حسينى، محمد، معجم المصطلحات الأصولية - بيروت، چاپ: اول، 1415 ق/انشالله توضیح باقی از انواع اجماع در یادداشت های بعدی/